1 Djeco, slušajte svoje roditelje u Gospodinu jer to je pravedno. 2 Poštuj oca svoga i majku – to je prva zapovijed s obećanjem: 3 da ti dobro bude i da dugo živiš na zemlji. 4 A vi, očevi, ne srdite djece svoje, nego ih odgajajte stegom i urazumljivanjem Gospodnjim!
5 Robovi, slušajte svoje zemaljske gospodare kao Krista – sa strahom i trepetom, u jednostavnosti srca. 6 Ne naoko, kao oni koji se ulaguju ljudima, nego kao sluge Kristove koje zdušno vrše volju Božju; 7 dragovoljno služe – kao Gospodinu, a ne ljudima, 8 znajući da će svatko, bio on rob ili slobodnjak, učini li što dobro, za to dobiti plaću od Gospodina.
9 I vi, gospodari, isto se tako vladajte prema njima: kanite se prijetnje, znajući da je i njihov i vaš Gospodar na nebesima i da u njega nema pristranosti.
10

Duhovni boj

Ubuduće jačajte se u Gospodinu i u silnoj snazi njegovoj.
11 Obucite svu opremu Božju da se mognete oduprijeti lukavstvima đavlovim. 12 Jer nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv Vrhovništava, protiv Vlasti, protiv upravljača ovoga mračnoga svijeta, protiv zlih duhova po nebesima. 13 Zbog toga posegnite za svom opremom Božjom da uzmognete odoljeti u dan zli i održati se kada sve nadvladate. 14 Držite se dakle! Opašite bedra istinom, obucite oklop pravednosti, 15 potpašite noge spremnošću za evanđelje mira! 16 U svemu imajte uza se štit vjere: njime ćete moći ugasiti ognjene strijele Zloga. 17 Uzmite i kacigu spasenja i mač Duha, to jest Riječ Božju.
18 Svakovrsnom se molitvom i prošnjom u svakoj prigodi u Duhu molite. Poradi toga i bdijte sa svom ustrajnošću i molitvom za sve svete, 19 i za me, da mi se otvore usta i dade riječ hrabro obznaniti otajstvo evanđelja 20 kojeg sam poslanik u okovima, da se ohrabrim o njemu kako treba govoriti.
21

OSOBNE OBAVIJESTI I POZDRAVI

A da i vi znate što je sa mnom, kako mi je, o svemu će vas obavijestiti Tihik, ljubljeni brat i vjerni poslužitelj u Gospodinu.
22 Njega šaljem k vama baš zato da znate kako smo i da ohrabri srca vaša.
23 Mir braći i ljubav, s vjerom, od Boga Oca i Gospodina Isusa Krista!
24 Milost sa svima koji ljube Gospodina našega Isusa Krista – u neraspadljivosti.