1

4. PAVLOVA ULOGA U SPASENJU

Pavao poslužitelj otajstva Kristova

Radi toga ja, Pavao, sužanj Krista Isusa za vas pogane...
2 Zacijelo ste čuli za rasporedbu milosti Božje koja mi je dana za vas: 3 objavom mi je obznanjeno otajstvo, kako netom ukratko opisah. 4 Čitajući to, možete dokučiti kako ja shvaćam Kristovo otajstvo, 5 koje nije bilo obznanjeno sinovima ljudskim drugih naraštaja. Ono je sada u Duhu objavljeno svetim njegovim apostolima i prorocima: 6 da su pogani subaštinici i »sutijelo« i sudionici obećanja u Kristu Isusu – po evanđelju, 7 kojega postadoh poslužiteljem darom milosti Božje koja mi je dana djelotvornošću snage njegove.
8 Meni, najmanjemu od svih svetih, dana je ova milost: poganima biti blagovjesnikom neistraživog bogatstva Kristova 9 i osvijetliti rasporedbu otajstva, pred vjekovima skrivena u Bogu, koji sve stvori, 10 da sada – po Crkvi – Vrhovništvima i Vlastima na nebesima bude obznanjena mnogolika mudrost Božja 11 zasnovana – po naumu o vjekovima – u Kristu Isusu Gospodinu našemu. 12 U njemu, s pouzdanjem po vjeri u njega, imamo slobodan pristup. 13 Zato ne klonite, molim, s nevolja mojih za vas! One su slava vaša!
14

Pavlova molitva

Zato prigibam koljena pred Ocem,
15 od koga ime svakom očinstvu na nebu i na zemlji: 16 neka vam dadne po bogatstvu Slave svoje ojačati se po Duhu njegovu u snazi za unutarnjeg čovjeka 17 da po vjeri Krist prebiva u srcima vašim te u ljubavi ukorijenjeni i utemeljeni 18 mognete shvatiti sa svima svetima što je Dužina i Širina i Visina i Dubina 19 te spoznati nadspoznatljivu ljubav Kristovu da se ispunite do sve Punine Božje.
20 Onomu pak koji snagom u nama djelatnom može učiniti mnogo izobilnije nego li mi moliti ili zamisliti – 21 Njemu slava u Crkvi i u Kristu Isusu za sva pokoljenja vijeka vjekovječnoga! Amen.