1

III. SUĐENJE IZRAELU

PRIJEKORI I PRIJETNJE

Jahve sudi svom narodu

Čujte, dakle, riječ koju govori Jahve:
»Ustani! Povedi parnicu pred gorama,
i neka bregovi čuju tvoj glas!«
2 Slušajte, gore, parnicu Jahvinu,
čujte, temelji zemaljski,
jer Jahve se parbi s narodom svojim,
on se parniči s Izraelom:
3 »Narode moj, što sam ti učinio?
Čime sam te zamorio? Odgovori mi.
4 Ja sam tebe izveo iz zemlje egipatske,
izbavio te iz kuće ropstva;
poslao sam pred tobom Mojsija,
Arona i Mirjam.
5 Narode moj, sjeti se sada:
Što je bio naumio Balak, kralj moapski?
Što je njemu odgovorio Bileam, sin Beorov?
... od Šitima do Gilgala,
da poznaš pravedna djela Jahvina.«

6 »S čime ću doći pred Jahvu,
hoću li pasti ničice pred Bogom svevišnjim?
Hoću li doći preda nj sa žrtvom paljenicom,
s teocima od jedne godine?
7 Hoće li mu biti mile tisuće ovnova,
tisuće tisuća potokâ ulja?
Treba li prinijeti sina prvorođenog zbog svoga zločina,
plod svoje utrobe zbog grijeha koji sam počinio?«
8 »Objavljeno ti je, čovječe, što je dobro,
što Jahve traži od tebe:
samo činiti pravicu,
milosrđe ljubiti
i smjerno sa svojim Bogom hoditi.«
9

Protiv varalica u gradu

Jahvin glas viče gradu:
»Slušajte, vi plemenjaci
i sabore gradski!
10 Zar mogu podnositi krivo stečeno blago
i patvorenu efu prokletu?
11 Mogu li opravdati onoga
koji se služi mjerom krivom,
vrećom krivotvorenih utega?
12 Bogataši vaši puni su okrutnosti,
stanovnici vaši laž govore,
varljiv je jezik u njihovim ustima!
13 Zato sam te i ja počeo udarati,
tamaniti zbog grijeha tvojih.
14 Jest ćeš, a nećeš se nasititi,
gladan ćeš ostati;
stavljat ćeš na stranu,
a ništa nećeš sačuvati;
ako što i sačuvaš,
ja ću maču predati.
15 Sijat ćeš, ali nećeš žeti;
tijestit ćeš maslinu, a ulja neće biti;
gazit ćeš mošt, a vina nećeš piti.
16 Držiš se zakona Omrijevih
i svih djela doma Ahabova,
živiš po osnovama njihovim:
učinit ću od tebe pustinju,
od žitelja tvojih porugu,
da nosite sramotu mnogih naroda.«