1 A ti, Betleheme Efrato, najmanji među kneževstvima Judinim,
iz tebe će mi izaći
onaj koji će vladati Izraelom;
njegov je iskon od davnina,
od vječnih vremena.
2 Zato će ih Jahve ostaviti
dok ne rodi ona koja ima roditi.
Tada će se ostatak njegove braće vratiti
djeci Izraelovoj.
3 On će se uspraviti,
na pašu izvodit’ svoje stado
silom Jahvinom,
veličanstvom imena Boga svojega.
Oni će u miru živjeti,
jer će on rasprostrijeti svoju vlast
sve do krajeva zemaljskih.
4 On – on je mir!
Ako Asirci provale u našu zemlju,
ako stupe u naše dvore,
podići ćemo na njih sedam pastira,
osam narodnih knezova.
5 Zemlju asirsku oni će mačem opasti,
zemlju Nimrodovu sabljama.
I on će nas osloboditi od Asiraca
ako provale u našu zemlju,
ako stupe na naše tlo.
6

Budućnost Ostatka

Tada će ostatak Jakovljev,
među brojnim narodima,
biti kao rosa koja od Jahve dolazi,
kao kapljice kiše na travi
koja ne čeka na čovjeka
niti iščekuje sina čovječjeg.
7 Tada će ostatak Jakovljev,
među brojnim narodima,
biti kao lav među šumskim zvijerima,
kao lavić među ovčjim stadima:
svaki put kad prolazi,
on gazi nogama, razdire,
i nitko da od njega izbavi.
8 Tvoja ruka neka se podigne na protivnike,
svi tvoji neprijatelji bit će zatrti!
9 »U onaj dan« – riječ je Jahvina –
»potamanit ću sve tvoje konje,
uništiti tvoja bojna kola;
10 razorit ću po tvojoj zemlji svako naselje,
porušiti sve tvoje tvrde gradove.
11 Zatrt ću iz tvoje ruke bajanje,
vračara više nećeš imati;
12 i zatrt ću u tebi
sve kipove i stupove kamene.
I ti se više nećeš klanjati
pred djelom ruku svojih.
13 Iskorijenit ću ašere iz tebe
i razorit ću tvoje gradove.
14 U gnjevu, u bijesu, izvršit ću osvetu
na narodima koji nisu slušali.«