1

Odakle Isusu vlast?

(Mt 21, 23–27; Mk 11, 27–33)
Jednog dana dok je naučavao narod u Hramu i naviještao evanđelje, ispriječe se glavari svećenički i pismoznanci sa starješinama
2 pa mu dobace: »Reci nam kojom vlašću to činiš ili tko ti dade tu vlast?« 3 On odgovori: »Upitat ću i ja vas. Recite mi: 4 krst Ivanov bijaše li od Neba ili od ljudi?« 5 A oni smišljahu među sobom: »Reknemo li ‘od Neba’, odvratit će ‘Zašto mu ne povjerovaste?’ 6 A reknemo li ‘od ljudi’, sav će nas narod kamenovati. Ta uvjeren je da je Ivan prorok.« 7 I odgovore da ne znaju odakle. 8 I Isus reče njima: »Ni ja vama neću kazati kojom vlašću ovo činim.«
9

Vinogradari ubojice

(Mt 21, 33–46; Mk 12, 1–12)
Zatim uze narodu kazivati ovu prispodobu: »Čovjek posadi vinograd, iznajmi ga vinogradarima i otputova na dulje vrijeme.«
10 »Kada dođe doba, posla slugu vinogradarima da mu dadnu od uroda vinogradskoga. No vinogradari ga istukoše i otposlaše praznih ruku. 11 Nato on posla drugoga slugu. Ali oni i toga istukoše, izružiše i otposlaše praznih ruku. 12 Posla i trećega. A oni i njega izraniše i izbaciše.«
13 »Nato reče gospodar vinograda: ‘Što da učinim? Poslat ću im sina svoga ljubljenoga. Njega će valjda poštovati.’ 14 Ali kada ga vinogradari ugledaju, stanu među sobom umovati: ‘Ovo je baštinik. Ubijmo ga da baština bude naša.’ 15 Izbaciše ga iz vinograda i ubiše.«
»Što će dakle učiniti s njima gospodar vinograda?
16 Doći će i pogubiti te vinogradare i dati vinograd drugima.« Koji ga slušahu rekoše: »Bože sačuvaj!« 17 A on ih ošinu pogledom i reče: »A što ono piše: Kamen što ga odbaciše graditelji
postade kamen zaglavni?

18 Tko god padne na taj kamen, smrskat će se, a na koga on padne, satrt će ga.«
19 Pismoznanci i glavari svećenički gledahu da istog časa stave ruke na nj, ali se pobojaše naroda. Dobro razumješe da o njima kaza tu prispodobu.
20

Porez caru

(Mt 22, 15–22; Mk 12, 13–17)
Vrebajući na nj, poslaše uhode koji su se pravili pravednicima da ga uhvate u riječi pa da ga predaju oblasti i vlasti upraviteljevoj.
21 Upitaše ga dakle: »Učitelju, znamo da pravo zboriš i naučavaš te nisi pristran, nego po istini učiš putu Božjem. 22 Je li nam dopušteno dati porez caru ili nije?« 23 Proničući njihovu lukavost, reče im: 24 »Pokažite mi denar.« »Čiju ima sliku i natpis?« 25 A oni će: »Carevu.« On im reče: »Stoga dajte caru carevo, a Bogu Božje.«
26 I ne mogoše ga uhvatiti u riječi pred narodom, nego umuknuše zadivljeni njegovim odgovorom.
27

Uskrsnuće mrtvih

(Mt 22, 23–33; Mk 12, 18–27)
Pristupe mu neki od saduceja, koji niječu uskrsnuće. Upitaše ga:
28 »Učitelju! Mojsije nam napisa: Umre li bez djece čiji brat koji imaše ženu, neka njegov brat uzme tu ženu te podigne porod bratu svomu. 29 Bijahu tako sedmorica braće. Prvi se oženi i umrije bez djece. 30 Drugi uze njegovu ženu, 31 onda treći; i tako redom sva sedmorica pomriješe ne ostavivši djece. 32 Naposljetku umrije i žena. 33 Kojemu će dakle od njih ta žena pripasti o uskrsnuću? Jer sedmorica su je imala za ženu.«
34 Reče im Isus: »Djeca se ovog svijeta žene i udaju. 35 No oni koji se nađoše dostojni onog svijeta i uskrsnuća od mrtvih niti se žene niti udaju. 36 Zaista, ni umrijeti više ne mogu: anđelima su jednaki i sinovi su Božji jer su sinovi uskrsnuća.«
37 »A da mrtvi ustaju, naznači i Mojsije kad u odlomku o grmu Gospodina zove Bogom Abrahamovim, Bogom Izakovim i Bogom Jakovljevim. 38 A nije on Bog mrtvih, nego živih. Ta svi njemu žive!«
39 Neki pismoznanci primijete: »Učitelju! Dobro si rekao!« 40 I nisu se više usuđivali upitati ga bilo što.
41

Krist, Sin i Gospodin Davidov

(Mt 22, 41–46; Mk 12, 35–37)
A on im reče: »Kako kažu da je Krist sin Davidov?
42 Ta sâm David veli u Knjizi psalama:
Reče Gospod Gospodinu mojemu:
‘Sjedi mi zdesna
43 dok ne položim neprijatelje tvoje
za podnožje nogama tvojim!’

44 David ga dakle naziva Gospodinom. Kako mu je onda sin?«
45

Isusov sud o pismoznancima

(Mt 23, 1–36; Mk 12, 38–40; Lk 11, 37–54)
I pred svim narodom reče svojim učenicima:
46 »Čuvajte se pismoznanaca, koji rado hodaju u dugim haljinama, vole pozdrave na trgovima, prva sjedala u sinagogama i pročelja na gozbama, 47 proždiru kuće udovičke, još pod izlikom dugih molitava. Stići će ih to oštrija osuda.«