1

Budnost u iščekivanju dolaska Gospodinova

A o vremenima i trenucima nije, braćo, potrebno pisati vam.
2 Ta i sami dobro znate da Dan Gospodnji dolazi baš kao kradljivac u noći. 3 Dok još budu govorili: »Mir i sigurnost«, zadesit će ih iznenadna propast kao trudovi trudnicu i neće umaći.
4 Ali vi, braćo, niste u tami, da bi vas Dan mogao zaskočiti kao kradljivac: 5 ta svi ste vi sinovi svjetlosti i sinovi dana. Nismo doista od noći ni od tame. 6 Onda i ne spavajmo kao ostali, nego bdijmo i trijezni budimo. 7 Jer koji spavaju, noću spavaju; i koji se opijaju, noću se opijaju. 8 A mi koji smo od dana, budimo trijezni, obucimo oklop vjere i ljubavi i stavimo kacigu, nadu spasenja! 9 Ta Bog nas nije odredio za gnjev, nego da imamo spasenje po Gospodinu našem Isusu Kristu, 10 koji je za nas umro da – bdjeli ili spavali – zajedno s njime živimo. 11 Zato, tješite se uzajamno i izgrađujte jedan drugoga, kako i činite.
12

Nekoliko zahtjeva zajedničkog života

Molimo vas, braćo: priznajte one koji se trude među vama, koji su vam predstojnici u Gospodinu i opominju vas;
13 s ljubavlju ih nadasve cijenite poradi njihova djela!
Gajite mir među sobom!
14 Potičemo vas, braćo: opominjite neuredne, sokolite malodušne, podržavajte slabe, budite velikodušni prema svima! 15 Pazite da tko komu zlo zlom ne uzvrati, nego uvijek promičite dobro jedni prema drugima i prema svima.
16 Uvijek se radujte! 17 Bez prestanka se molite! 18 U svemu zahvaljujte! Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu.
19 Duha ne trnite, 20 proroštava ne prezirite! 21 Sve provjeravajte: dobro zadržite, 22 svake se sjene zla klonite!
23

ZAVRŠNA ŽELJA I POZDRAV

A sam Bog mira neka vas posvema posveti i cijelo vaše biće – duh vaš i duša i tijelo – neka se besprijekornim, savršenim sačuva za dolazak Gospodina našega Isusa Krista.
24 Vjeran je Onaj tko vas poziva: on će to i učiniti.
25 Braćo, molite i za nas!
26 Pozdravite svu braću cjelovom svetim.
27 Zaklinjem vas u Gospodinu: neka se ova poslanica pročita svoj braći.
28 Milost Gospodina našega Isusa Krista s vama!