1

Pastiri i vjernici

Starješine dakle među vama opominjem, ja sustarješina i svjedok Kristovih patnja, a zato i zajedničar slave koja se ima očitovati:
2 pasite povjereno vam stado Božje, nadgledajte ga – ne prisilno, nego dragovoljno, po Božju; ne radi prljava dobitka, nego oduševljeno; 3 i ne kao gospodari Baštine nego kao uzori stada. 4 Pa kad se pojavi Natpastir, primit ćete neuveli vijenac slave.
5 Tako i vi, mladići, podložite se starješinama; svi se jedni prema drugima pripašite poniznošću jer
Bog se oholima protivi,
a poniznima daruje milost.

6 Ponizite se dakle pod snažnom rukom Božjom da vas uzvisi u pravo vrijeme.
7 Svu svoju brigu povjerite njemu jer on se brine za vas.
8 Otrijeznite se! Bdijte! Protivnik vaš, đavao, kao ričući lav obilazi tražeći koga da proždre. 9 Oprite mu se stameni u vjeri znajući da takve iste patnje podnose vaša braća po svijetu. 10 A Bog svake milosti, koji vas pozva na vječnu slavu u Kristu, on će vas, pošto malo potrpite, usavršiti, učvrstiti, ojačati, utvrditi.
11 Njemu vlast u vijeke vjekova! Amen.
12

Želje i pozdrav

Pišem vam ukratko, po Silvanu, koga smatram bratom vjernim, da vas ohrabrim i posvjedočim kako je ovo istinska milost Božja. Nje se držite!
13 Pozdravlja vas suizabranica u Babilonu i Marko, sin moj.
14 Pozdravite jedni druge cjelovom ljubavi!
Mir svima vama koji ste u Kristu!