1

Opće dužnosti vjernikâ

Podsjećaj ih da se podlažu poglavarstvima, vlastima, da slušaju, da budu spremni na svako dobro djelo,
2 nikoga da ne pogrđuju, da budu neratoborni, popustljivi, da očituju svaku blagost prema svim ljudima. 3 Jer i mi nekoć bijasmo nerazumni, nepokorni, lutalice, robovi raznih požuda i naslada, živjeli smo u zlu i zavisti, odvratni bili, mrzili jedni druge.
4

Temelj dužnosti vjernikâ

Ali kad se pojavila dobrostivost i čovjekoljublje Spasitelja našega, Boga,
5 on nas spasi ne po djelima što ih u pravednosti mi učinismo, nego po svojem milosrđu: kupelji novoga rođenja i obnavljanja po Duhu Svetom, 6 koga bogato izli na nas po Isusu Kristu, Spasitelju našemu, 7 da opravdani njegovom milošću budemo, po nadi, baštinici života vječnoga.
8

Posebni savjeti Titu

Vjerodostojna je ovo riječ i hoću da to uporno tvrdiš te da oni koji su povjerovali Bogu uznastoje prednjačiti dobrim djelima. To je dobro i korisno ljudima.
9 A ludih se raspra, i rodoslovlja, i svađa, i sukoba zakonskih kloni: beskorisni su i isprazni. 10 S krivovjercem nakon prvoga i drugog upozorenja prekini 11 znajući da je izopačen i da griješi: on sam sebe osuđuje.
12

Osobne obavijesti, završni pozdravi i želje

Kad pošaljem k tebi Artemu ili Tihika, požuri se k meni u Nikopol jer sam odlučio ondje prezimiti.
13 Zenu, pravnika, i Apolona brižljivo opremi da im ništa ne ponestane. 14 A i naši neka se uče prednjačiti dobrim djelima u životnim potrebama da ne budu neplodni.
15 Pozdravljaju te svi koji su sa mnom.
Pozdravi one koji nas ljube u vjeri.
Milost sa svima vama!