1

Prijetnje Ninivi

Teško gradu krvničkom, pun je laži,
prepun grabeža,
s pljačkanjem on ne prestaje!
2 Slušajte! Pucaju bičem!
Slušajte! Štropot točkova!
Konji upropanj,
kola poskakuju.
3 Konjanici u stremenu,
mačevi sjaju,
koplja sijevaju ...
gomile ranjenih,
snopovi mrtvih,
trupla unedogled,
svuda se o truplo spotiče!
4 Eto plaće za razvrat bludnice,
ljupke ljubaznice, vješte čarobnice
koja je zavodila narode svojim razvratom
i plemena svojim čaranjima.
5 »Evo me! Tebi!« –
riječ je Jahve nad vojskama.
»Na tvoje lice podignut ću skute tvoje haljine,
tvoju golotinju pokazat ću narodima,
tvoju sramotu kraljevstvima.
6 Bacit ću na tebe smeće,
osramotit ću te,
izložiti na stup sramote.
7 Svaki koji te vidi,
bježat će od tebe. Reći će:
‘Niniva! Kakva razvalina!’
Tko je može požaliti?
Gdje joj naći tješitelje?«
8

Primjer Tebe

Jesi li tvrđa od Tebe Amonove
koja sjedi na rukavima Rijeke?
Njezino predziđe bilo je more,
njezini bedemi bile su vode.
9 Njezina snaga bila je Etiopija,
Egipat; nije imala granica.
Narodi Puta i Libije bili su joj pomoćnici.

10 A i ona je otišla u progonstvo,
morala je ići u sužanjstvo;
njezina nejaka djeca bila su razmrskana
po svim raskršćima;
za ugledne ljude njezine bacali su ždrijeb,
svi njezini velikani okovani su lancima.

11 Tako ćeš i ti biti slomljena,
bit ćeš svladana;
tako ćeš i ti morati tražiti
utočište pred dušmaninom.
12

Niniva se uzalud sprema na obranu

Tvoje utvrde sve su kao smokvino stablo
s urodom mladih smokava;
kad se potrese stablo, smokve padaju
u usta svakome koji ih želi jesti.
13 Gledaj svoj narod:
sve je žensko u domu tvome;
vrata tvoje zemlje
širom se otvaraju neprijatelju;
oganj je sažgao tvoje prijevornice.
14 Nacrpi vode za opsadu,
utvrdi svoje bedeme,
gnječi blato, gazi ilovaču,
uzmi kalup za opeku.
15 A ipak će te oganj sažeći
i mač potamaniti.

Skakavci

Namnoži se kao kukci,
namnoži se kao skakavci;
16 <16a>umnoži svoje trgovce da ih bude
više nego zvijezda na nebu,
17 <17a>tvoje posade neka bude kao skakavaca,
a tvojih pisara kao kobilica.
Borave po zidovima
kad je hladan dan.
Sunce grane:
<16b>kukci razvijaju krilašca i lete,
<17b>i odlaze tko zna kamo.
18

Naricaljka

Jao! Kako su zaspali tvoji pastiri,
kralju asirski?
Tvoji izabrani vojnici drijemaju,
narod se tvoj raspršio po gorama,
nitko ga više ne može sakupiti.

19 Tvojoj rani nema lijeka!
Neizlječiva je tvoja ozljeda.
Svi koji to saznaju
plješću tvojoj razvalini.
Tko nije bez sanka i prestanka
osjećao na sebi tvoju okrutnost?