1

BOAZ SE ŽENI RUTOM

Boaz potom iziđe na gradska vrata i sjede ondje. I gle, naiđe onaj skrbnik o kome je govorio. I dozva ga Boaz: »Ej, hodi ovamo i sjedni!« Onaj dođe i sjede.
2 Onda Boaz uze deset ljudi između starješina gradskih i reče: »Posjedajte ovdje!« I posjedaše.
3 Zatim reče skrbniku: »Noemi, koja se vratila s Moapskih polja, htjela bi prodati ono zemlje našega brata Elimeleka. 4 Zato sam odlučio da se s tobom razgovorim i predložim ti: otkupi njivu pred ovima koji sjede ovdje i pred starješinama moga naroda. Ako je kaniš otkupiti, onda otkupi; ako ne kaniš, kaži mi da znam. Jer prije tebe nema nitko pravo na otkup; ja sam na redu tek iza tebe.«
A onaj reče: »Hoću, otkupit ću je.«
5 Onda kaza Boaz: »Kad uzmeš zemlju iz ruke Noemi, treba da uzmeš iRutu Moapku, pokojnikovu ženu, da se pokojniku sačuva ime na baštini.«
6 Ali skrbnik reče: »E, onda ne mogu biti otkupnik, da ne raspem svoje baštine. Otkupi ti po svome skrbničkom pravu jer ja ne mogu.«
7 A bijaše od starine običaj u Izraelu: da se čemu potkrijepi valjanost otkupa ili zamjene, čovjek bi izuo sandalu i dao je drugome. To bijaše svjedočanstvo u Izraelu. 8 Tako, dakle, i onaj skrbnik reče Boazu: »Otkupi ti!« te izu sandalu i dade mu je.
9 Tada Boaz kaza starješinama i svemu narodu: »Vi ste danas svjedoci da ja otkupljujem iz ruke Noemine sve ono što je bilo Elimelekovo, sve što je bilo Kiljonovo i Mahlonovo. 10 Uz to uzimam za ženu Rutu Moapku, ženu Mahlonovu, da bi se sačuvalo ime pokojnikovo na baštini i da se ime njegovo ne bi zatrlo među braćom njegovom i nestalo s vratâ zavičaja njegova. Vi ste danas tome svjedoci.«
11 Sav narod koji se nalazio na vratima gradskim i starješine rekoše: »Svjedoci smo! Dao Jahve da žena koja ulazi u dom tvoj bude kao Rahela i Lea, koje su obje podigle kuću Izraelovu! Obogati se u Efrati, a prodiči u Betlehemu! 12 Neka tvoja kuća, po potomstvu koje će ti dati Jahve od ove mlade žene, bude kao kuća Peresa, koga Judi rodi Tamara!«
13 Tako Boaz uze Rutu i ona posta žena njegova. Uđe on k njoj i Jahve joj dade te ona zatrudnje i rodi sina.
14 Onda žene rekoše Noemi: »Blagoslovljen bio Jahve koji ti danas nije uskratio skrbnika! I prodičio njegovo ime u Izraelu! 15 On će biti tvoja utjeha i potpora starosti tvojoj; jer ga rodi snaha tvoja koja te ljubi i koja ti vrijedi više od sedam sinova.«
16 Noemi uze dječaka, metnu ga sebi na krilo i bî mu odgojiteljicom.
17 Susjede mu nadjenuše ime govoreći: »Noemi se rodio sin!« I prozvaše ga Obed; on je otac Jišaja, oca Davidova.
18 A ovo je rodoslovlje Peresovo:
Peres imade sina Hesrona,
19 Hesron Rama, Ram Aminadaba, 20 Aminadab Nahšona, Nahšon Salmona, 21 Salmon Boaza, Boaz Obeda, 22 Obed Jišaja, a Jišaj Davida.