1

Slava Hrama

Druge godine kralja Darija, sedmoga mjeseca, dvadeset i prvoga dana u mjesecu, dođe riječ Jahvina preko proroka Hagaja:
2 »Reci ovako Zerubabelu, sinu Šealtielovu, namjesniku judejskom, i Jošui, sinu Josadakovu, velikom svećeniku, i ostalom narodu:
3 ‘Ima li još koga među vama
koji vidje ovaj dom
u njegovoj staroj slavi?
A kakva ga sada vi vidite?
Prema onome, nije li to k’o ništa u vašim očima?
4 Budi, dakle, junak, Zerubabele’ – riječ je Jahvina –
‘budi junak, Jošua, sine Josadakov, veliki svećeniče!
Budi junak, narode sve zemlje’ – riječ je Jahvina.
‘Na posao! Jer ja sam s vama!’ –
riječ je Jahve nad vojskama!
5 ‘Po obećanju što ga vama dadoh
kad izađoste iz Egipta,
duh moj posred vas ostaje.
Ne bojte se!’
6 Jer ovako govori Jahve nad vojskama:
‘Zamalo, i ja ću potresti
nebesa i zemlju,
i more i kopno.
7 Potrest ću sve narode
da dođe blago svih naroda,
i slavom ću napunit’ ovaj dom’ –
kaže Jahve nad vojskama.
8 ‘Moje je zlato, moje je srebro’ –
riječ je Jahve nad vojskama.
9 ‘Slava ovoga drugog Doma
bit će veća nego prvoga’ –
riječ je Jahve nad vojskama.
‘I na ovom ću mjestu dati mir’ –
riječ je Jahve nad vojskama.«
10

Savjetovanje sa svećenicima

Dvadeset i četvrtoga dana devetoga mjeseca, druge godine kralja Darija, dođe riječ Jahvina preko proroka Hagaja:
11 Ovako govori Jahve nad vojskama. »Pitaj svećenike što kaže Zakon i reci: 12 ‘Kad bi tko u skutu svoje haljine nosio posvećeno meso, ili bi se skutom dotakao kruha, jela, vina, ulja ili kakve god hrane, bi li to postalo sveto?’« Svećenici odgovoriše: »Ne!« 13 Hagaj dalje upita: »Kad bi netko koji se onečistio dodirnuvši mrtvaca dotakao nešto od onoga, bi li to postalo nečisto?« Svećenici odgovoriše: »Bilo bi nečisto.« 14 Onda Hagaj ovako reče: »Takav je i ovaj puk,
takav je ovaj narod preda mnom« – riječ je Jahvina –
»takvo je svako djelo ruku njihovih,
i sve što ovdje prinose: sve je nečisto!«
15

Obećanje žetve

»A sada, promislite u srcu,
od današnjega dana unapredak:
Prije negoli se poče stavljati
kamen na kamen u Jahvinu svetištu,
16 kakvi ono bijaste?
Dolažaste hrpi od dvadeset mjerica,
a bješe ih samo deset!
Dolažaste kaci da zahvatite pedeset mjerica,
a bješe ih samo dvadeset!
17 Udarao sam snijeću,
medljikom i gradom
svako djelo vaših ruku, ali nikoga nema k meni« –
riječ je Jahvina.
18 »Stoga dobro pripazite od današnjeg dana unapredak –
od dvadeset i četvrtoga dana devetoga mjeseca,
kad se stao graditi hram Jahvin,
pripazite dobro
19 ima li još žita u žitnici?
Ni vinova loza ni smokva,
ni mogranj ni maslina nisu rađali!
Al’ od ovog dana ja ću blagosloviti.«
20

Obećanje Zerubabelu

Dvadeset i četvrtoga dana istoga mjeseca dođe riječ Jahvina Hagaju drugi put:
21 »Reci ovako Zerubabelu, namjesniku judejskom: ‘Ja ću potresti nebesa i zemlju!
22 Oborit ću prijestolja kraljevstvima
i uništit ću moć kraljevima naroda.
Prevrnut ću bojna kola i one na njima,
konji i konjanici njihovi bit će oboreni,
past će od mača brata svojega.’«

23 »Toga dana« – riječ je Jahve nad vojskama –
»uzet ću te, Zerubabele, sine Šealtielov,
slugo moja« – riječ je Jahvina –
»i stavit ću te kao pečatnjak,
jer tebe izabrah« – riječ je Jahve nad vojskama.