1

Drugo proroštvo:
Pravednik će živjeti od vjere

Stat ću na stražu svoju, postavit se na bedem,
paziti što će mi reći,
kako odgovorit’ na moje tužbe.
2 Tada Jahve odgovori i reče:
»Zapiši viđenje,
ureži ga na pločice,
da ga čitač lako čita.
3 Jer ovo je viđenje samo za svoje vrijeme:
ispunjenju teži, ne vara;
ako stiže polako, čekaj,
jer odista će doći i neće zakasniti!
4 Gle: propada onaj čija duša nije pravedna,
a pravednik živi od svoje vjere.«
5

II. PROKLETSTVA PROTIV TLAČITELJA

Proslov

Bogatstvo je odista podmuklo!
Ohol je i ne može počinuti
tko ždrijelo razvaljuje k’o podzemlje,
tko je kao smrt nezasitan,
tko sabire za se sve narode,
tko kupî za se sva plemena!
6 Zar mu se neće svi podrugivati,
rugalicu i zagonetku spjevat’ protiv njega?
Reći će:

Peterostruki jao

»Jao onom tko množi što nije njegovo
(a dokle će?)
i opterećuje se zalogama!
7 Neće li naglo ustat’ vjerovnici tvoji,
neće li se probuditi ljuti tvoji tlačitelji?
Tada ćeš im plijen biti!«
8 Jer si opljačkao mnoge narode,
sav ostatak naroda opljačkat će tebe,
jer si prolio krv ljudsku,
poharao zemlju,
grad i sve mu žitelje.

9 Jao onom tko otimačinu zgrće
nepravednu kući svojoj,
da visoko svije gnijezdo svoje
i otkloni ruku zla!
10 Nanese sramotu kući svojoj:
zatirući mnoga plemena,
griješiš protiv sebe.
11 Jer iz samih zidova kamen kriči,
a krovna mu greda odgovara.

12 Jao onom tko grad diže krvlju
i tvrđavu zasnuje na nepravdi!
13 Nije li to, gle, od Jahve nad vojskama
da se narodi za oganj trude,
puci nizašto muče?
14 Jer će se zemlja napuniti znanja o slavi Jahvinoj
kao što vode prekrivaju more.
15 Jao onom tko bližnjeg navodi na piće,
ulijeva otrov dok on pije
da bi promatrao njegovu nagost!
16 Ti si pijan od sramote, ne od slave!
Pij samo i pokazuj kapicu.
Dolazi ti pehar iz desnice Jahvine
i sramota na slavu tvoju!
17 Nasilje nad Libanonom tebe će prestraviti,
pokolj zvijeri,
jer si ljudsku krv prolio,
poharao zemlju,
grad i njegove žitelje.

18 Čemu koristi tesan lik da ga umjetnik teše?
Čemu lijevan lik, lažno proroštvo,
da se tvorac njegov u nj pouzdaje
oblikujuć’ nijeme kipove?

19 Jao onom tko komadu drva kaže: »Probudi se!«
Kamenu nijemom: »Preni se!«
On da prorokuje?
Optočen može biti i zlatom i srebrom,
ali nikakva daha životnog nema u njemu.
20 Ali je Jahve u svojem svetom hramu:
nek’ zemlja sva zašuti pred njime!