1

2. SUD NARODIMA

Općenito

»Jer, gle, u one dane i u ono vrijeme,
kad okrenem udes Judeji i Jeruzalemu,
2 sakupit ću sve narode
i povesti ih u dolinu Jošafat.
Ondje ću im suditi
zbog Izraela, naroda mog i moje baštine,
koju rastjeraše među narode
i razdijeliše moju zemlju među se.
3 Baciše ždrijeb za moj narod;
davali su dječake za bludnice,
djevojke prodavali za vino i pili.«
4

Pritužbe

»I vi, Tire i Sidone, što hoćete od mene?
I vi, filistejski kraljevi?
Želite li mi se osvetiti?
Ako se budete svetili meni,
osveta će brzo na vaše glave.
5 Na vas što mi oteste srebro i zlato,
što odnesoste bogate mi riznice u svoje hramove,
6 na vas koji prodavaste Grcima sinove Jude i Jeruzalema
da biste ih otjerali od domovine njihove.
7 Gle, ja ih kanim dići s mjesta gdje god ih prodaste,
i učinit ću da vam zločin vaš padne na glave.
8 Prodat ću vaše sinove i kćeri
sinovima Judinim,
a oni će ih prodat’ Sabejcima,
daleku narodu.
Jer Jahve reče!«
9

Saziv narodâ

Razglasite ovo među narodima!
Posvetite se za rat!
Dižite junake!
Naprijed, navalite,
svi ratnici!
10 Prekujte raonike u mačeve,
kosire u koplja,
nek’ slabić kaže: »Junak sam!«

11 Pohitajte i dođite,
svi okolni narodi,
i ondje se saberite!
(Jahve, onamo pošalji svoje junake!)

12 »Budite se, narodi, stupajte
u dolinu Jošafat,
jer ću ondje sjesti da sudim
svim okolnim narodima.
13 Hvatajte se srpa:
ljetina je zrela.
Ustanite, siđite:
tijesak je pun,
prelijevaju se kace,
jer je velika zloća njihova.«
14 Mnoštvo, mnoštvo
u Dolini odluke!
Da, blizu je dan Jahvin
u Dolini odluke!
15

Jahvin dan

Sunce i mjesec pomrčaše,
zvijezde potamnješe.
16 Jahve grmi sa Siona,
glas diže iz Jeruzalema;
nebo se i zemlja tresu.
Ali je Jahve utočište svome narodu
i zaštita sinovima Izraela.

17 »Znat ćete tada da sam ja Jahve vaš Bog
što stoluje na Sionu, svetoj gori svojoj.
Jeruzalem će biti svetište,
tuđinac više neće kroza nj proći.«
18

3. RAJSKO DOBA OBNOVE IZRAELA

Kad dođe taj dan,
kapat će gore moštom,
iz bregova će brizgati mlijeko,
kroza sva korita riječna u Judeji
voda će proteći.
Vrelo će šiknuti iz kuće Jahvine
da natopi Dolinu sitimsku.

19 Egipat će opustjeti,
Edom će postati beživotna pustinja
zbog nasilja učinjena sinovima Judinim,
jer proliše krv nevinu u njihovoj zemlji.

20 Judeja će dovijek biti naseljena
i Jeruzalem u sva koljena.
21 »Osvetit ću krv njihovu za koju se nisam još osvetio.«
Jahve će dići dom svoj na Sionu.