Online Biblija

Psalmi

Rezultati pretrage

Psalmi - Ps 37,1

Pregled odabranog poglavlja

1

PSALAM 37 (36)

Sudbina pravednika i bezbožnika

Davidov. ALEF Nemoj se žestiti na opake,
zavidjet nemoj pakosnicima:

2 kao trava brzo se osuše,
k’o mlada zelen brzo uvenu.


3BET U Jahvu se uzdaj i čini dobro,
da smiješ stanovati u zemlji
i živjeti u miru.

4 Sva radost tvoja neka bude Jahve:
on će ispuniti želje tvoga srca!


5GIMEL Prepusti Jahvi putove svoje,
u njega se uzdaj i on će sve voditi.

6 Pravda će tvoja zasjati k’o svjetlost
i tvoje pravo k’o sunce podnevno.


7DALET Smiri se pred Jahvom i njemu se nadaj,
ne žesti se na onog koji ima sreće,
na čovjeka koji spletke kuje.


8HE Stišaj svoj gnjev i ostavi se srdžbe,
ne žesti se da zlo ne učiniš.

9 Jer će biti satrti zlikovci,
a koji se u Jahvu uzdaju, baštinit će zemlju.


10VAU Još malo i nestat će bezbožnika:
mjesto ćeš njegovo tražiti, a njega više nema.

11 Zemlju će posjedovati krotki,
obilje mira oni će uživat’.


12ZAJIN Bezbožnik smišlja zlo pravedniku
i zubima škrguće na njega.

13 A Gospod se njemu smije
jer vidi da dan njegov dolazi.


14HET Mač potežu bezbošci i zapinju lukove
da obore jadnika i siromaha,
da pokolju one koji hode pravim putem.

15 Mačem će vlastito srce probiti,
slomit će se njihovi lukovi.


16TET Bolje je i malo u pravednika
no golemo blago u zlotvora:

17 jer će se ruke zlotvora slomiti,
a Jahve je oslon pravedniku.


18JOD Jahve se brine za život čestitih,
dovijeka će trajati baština njihova.

19 Neće se postidjeti u vrijeme nevolje,
bit će siti u danima gladi.


20KAF A bezbožnici će propasti,
dušmani Jahvini povenut će k’o ures livada,
poput dima se rasplinuti.


21LAMED Bezbožnik zaima, ali ne vraća,
pravednik se sažalijeva i daje.

22 Oni koje Jahve blagoslovi baštinit će zemlju,
a koje prokune bit će zatrti.


23MEM Jahve vodi i učvršćuje korake čovjeku
i mio mu je put njegov.

24 Ako i posrne, ne pada
jer ga Jahve drži za ruku.


25NUN Mlad bijah i ostarjeh,
al’ ne vidjeh pravednika napuštena
ili da mu djeca kruha prose.

26 Uvijek je milosrdan i u zajam daje,
na njegovu je potomstvu blagoslov.


27SAMEK Zla se kloni i čini dobro,
i ostat ćeš dovijeka.

28 Jer Jahve ljubi pravdu
i pobožnika svojih ne ostavlja.

AJIN  Zauvijek će biti zatrti zlikovci,
istrijebit će se potomstvo bezbožnika.

29 Zemlju će posjedovati pravednici
i živjet će na njoj dovijeka.


30PE Pravednikova usta mudrost kazuju,
a jezik njegov govori pravo.

31 Zakon mu je Božji u srcu,
ne kolebaju se koraci njegovi.


32SADE Bezbožnik vreba pravednoga
i smišlja da ga usmrti.

33 Jahve ga neće ostaviti u njegovoj vlasti
i neće dopustiti da ga na sudu osude.


34KOF U Jahvu se uzdaj i drži se puta njegova:
on će te uzvisit’ i baštinit ćeš zemlju;
radostan ćeš gledati propast bezbožnih.


35REŠ Vidjeh obijesna zlotvora
gdje se k’o cedar krošnjat širi.

36 Prođoh, i gle – nema ga više;
potražih ga i ne nađoh.


37ŠIN Promatraj čestita i gledaj neporočna:
mirotvorac ima potomstvo.

38 A grešnici bit će svi iskorijenjeni,
istrijebit će se zlikovačko sjeme.


39TAU Od Jahve dolazi spas pravednicima,
on im je zaklon u vrijeme nevolje.

40 Jahve im pomaže, on ih izbavlja:
on će ih izbaviti od zlotvora i spasiti,
jer u njemu traže okrilje.