Online Biblija

Otkrivenje

Rezultati pretrage

Otkrivenje - Otk 19,1

Pregled odabranog poglavlja

1

Pobjednička pjesma u nebu

Nakon toga začujem kao jak glas silnoga mnoštva na nebu:
»Aleluja!
Spasenje i slava i moć Bogu našemu!
2Doista, istiniti su i pravedni
sudovi njegovi
jer osudi veliku Bludnicu,
što pokvari zemlju bludom svojim,
i osveti na njoj krv slugu svojih!«
3I ponove:
»Aleluja!
Dim njezin suklja u vijeke vjekova!«

4Nato starješine, njih dvadesetčetvorica, i ona četiri bića padoše ničice i pokloniše se Bogu, koji sjedi na prijestolju, govoreći: »Amen! Aleluja!« 5I s prijestolja iziđe glas:
»Hvalite Boga našega,
sve sluge njegove,
svi koji se njega bojite,
i mali i veliki!«

6I začuh kao glas silna mnoštva i kao šum voda mnogih i kao prasak gromova silnih:
»Aleluja!
Zakraljeva Gospod,
Bog naš, Svevladar!
7Radujmo se i kličimo
i slavu mu dajmo
jer dođe svadba Jaganjčeva,
opremila se Zaručnica njegova!
8Dano joj je odjenuti se u lan tanan,
blistav i čist!«

A lan – pravedna su djela svetih.
9I reče mi: »Piši! Blago onima koji su pozvani na svadbenu gozbu Jaganjčevu!« I reče mi: »Ove su riječi istinite, Božje.« 10Padoh mu pred noge da mu se poklonim. A on će mi: »Nipošto! Sluga sam kao i ti i braća tvoja koja imaju svjedočanstvo Isusovo. Bogu se pokloni!« Jer svjedočanstvo Isusovo duh je proročki.
11

3. ISTREBLJENJE POGANSKIH NARODA

Prvi boj za dovršenje djela Božjega

I vidjeh: nebo otvoreno – i gle, konj bijelac, a na nj sjeo On, zvani Vjerni i Istiniti, a sudi i vojuje po pravdi; 12oči mu plamen ognjeni, na glavi mu mnoge krune; nosi napisano ime kojeg nitko ne zna doli on sam; 13ogrnut je ogrtačem krvlju natopljenim; ime mu: Riječ Božja. 14Prate ga na bijelcima Vojske nebeske, odjevene u lan tanan, bijel i čist. 15Iz usta mu izlazi oštar mač kojim će posjeći narode. Vladat će njima palicom gvozdenom. On gazi u kaci gnjevne srdžbe Boga Svevladara. 16Na ogrtač, o boku, napisano mu ime: »Kralj kraljevâ i Gospodar gospodarâ.«
17I vidjeh jednog anđela: stajaše na suncu vičući iza glasa svim pticama što nebom lete: »Ovamo! Skupite se na veliku gozbu Božju 18da se najedete mesa kraljevâ, i mesa vojvodâ, i mesa mogućnikâ, i mesa konjâ i konjanikâ njihovih, i mesa svih mogućih ljudi, slobodnjakâ i robovâ, malih i velikih!« 19I vidjeh: Zvijer i kraljevi zemlje i vojske njihove skupiše se u boj da se zarate s Onim što sjedi na konju i s vojskom njegovom. 20I Zvijer bi uhvaćena, a s njom i Lažni prorok koji je u njenoj nazočnosti činio znamenja i njima zavodio one što su primili žig Zvijeri i klanjali se njezinu kipu. Živi su oboje bačeni u ognjeno jezero što gori sumporom. 21A drugi su posječeni mačem što iziđe iz usta Onoga koji sjedi na konju i sve se ptice nasitiše mesa njihova.