Online Biblija

Prva Petrova poslanica

Pregled odabranog poglavlja

1

Pastiri i vjernici

Starješine dakle među vama opominjem, ja sustarješina i svjedok Kristovih patnja, a zato i zajedničar slave koja se ima očitovati: 2pasite povjereno vam stado Božje, nadgledajte ga – ne prisilno, nego dragovoljno, po Božju; ne radi prljava dobitka, nego oduševljeno; 3i ne kao gospodari Baštine nego kao uzori stada. 4Pa kad se pojavi Natpastir, primit ćete neuveli vijenac slave.
5Tako i vi, mladići, podložite se starješinama; svi se jedni prema drugima pripašite poniznošću jer
Bog se oholima protivi,
a poniznima daruje milost.

6Ponizite se dakle pod snažnom rukom Božjom da vas uzvisi u pravo vrijeme.
7Svu svoju brigu povjerite njemu jer on se brine za vas.
8Otrijeznite se! Bdijte! Protivnik vaš, đavao, kao ričući lav obilazi tražeći koga da proždre. 9Oprite mu se stameni u vjeri znajući da takve iste patnje podnose vaša braća po svijetu. 10A Bog svake milosti, koji vas pozva na vječnu slavu u Kristu, on će vas, pošto malo potrpite, usavršiti, učvrstiti, ojačati, utvrditi.
11Njemu vlast u vijeke vjekova! Amen.
12

Želje i pozdrav

Pišem vam ukratko, po Silvanu, koga smatram bratom vjernim, da vas ohrabrim i posvjedočim kako je ovo istinska milost Božja. Nje se držite!
13Pozdravlja vas suizabranica u Babilonu i Marko, sin moj.
14Pozdravite jedni druge cjelovom ljubavi!
Mir svima vama koji ste u Kristu!