Online Biblija

Poslanica Rimljanima

Pregled odabranog poglavlja

1

Židovi nisu priznali pravednosti Božje

Braćo! Želja je srca moga i molitva Bogu za njih: da se spase. 2Svjedočim doista za njih: imaju revnosti Božje, ali ne u pravom razumijevanju. 3Ne priznajući, doista, Božje pravednosti i tražeći uspostaviti svoju, pravednosti se Božjoj ne podložiše. 4Jer dovršetak je Zakona Krist – na opravdanje svakomu tko vjeruje.
5

Mojsije o pravednosti Božjoj

Da, Mojsije piše o onoj pravednosti iz Zakona: Tko je vrši, naći će život u njoj. 6A pravednost iz vjere ovako veli: Nemoj reći u srcu svom: Tko će se popeti na nebo – to jest Krista svesti? 7Ili: Tko će sići u bezdan – to jest izvesti Krista od mrtvih? 8Nego što veli? Blizu ti je Riječ, u ustima tvojim i u srcu tvome – to jest Riječ vjere koju propovijedamo.
9Jer ako ustima ispovijedaš da je Isus Gospodin, i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen. 10Doista, srcem vjerovati opravdava, a ustima ispovijedati spašava. 11Jer veli Pismo: Tko god u nj vjeruje, neće se postidjeti.
12Nema uistinu razlike između Židova i Grka jer jedan je Gospodin sviju, bogat prema svima koji ga prizivlju. 13Jer: Tko god prizove ime Gospodnje, bit će spašen.
14

Imali su dovoljno svjetla

Ali kako da prizovu onoga u koga ne povjerovaše? A kako da povjeruju u onoga koga nisu čuli? Kako pak da čuju bez propovjednika? 15A kako propovijedati bez poslanja? Tako je pisano:
Kako li su ljupke noge
onih koji donose blagovijest dobra.

16Ali nisu svi poslušali blagovijesti – evanđelja! Zaista, Izaija veli: Gospodine, tko povjerova našoj poruci?

17Dakle: vjera po poruci, a poruka riječju Kristovom.
18

Nemaju isprike

Nego pitam: Zar nisu čuli? Dapače!
Po svoj zemlji razliježe se jeka,
riječi njihove sve do nakraj svijeta.

19Onda pitam: Zar Izrael nije shvatio? Najprije Mojsije veli:
Ja ću vas na ljubomor
izazvati pukom ništavnim,
razdražit ću vas glupim nekim narodom.

20Izaija pak hrabro veli:
Nađoše me koji me ne tražahu,
objavih se onima koji me ne pitahu.

21A Izraelu veli:
Cio dan pružah ruku narodu
nepokornom i buntovnom.