Online Biblija

Evanđelje po Ivanu

Rezultati pretrage

Evanđelje po Ivanu - Iv 15,7

Pregled odabranog poglavlja

1

Trs i loza

»Ja sam istinski trs, a Otac moj – vinogradar.
2Svaku lozu na meni koja ne donosi roda
on siječe,
a svaku koja rod donosi
čisti
da više roda donese.
3Vi ste već očišćeni
po riječi koju sam vam zborio.
4Ostanite u meni i ja u vama.
Kao što loza ne može donijeti roda
sama od sebe,
ako ne ostane na trsu,
tako ni vi ako ne ostanete u meni.
5Ja sam trs,
vi loze.
Tko ostaje u meni i ja u njemu,
taj donosi mnogo roda.
Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa.
6Ako tko ne ostane u meni,
izbace ga kao lozu
i usahne.
Takve onda skupe i bace u oganj te gore.
7Ako ostanete u meni
i riječi moje ostanu u vama,
što god hoćete, ištite
i bit će vam.
8Ovime se proslavlja Otac moj:
da donosite mnogo roda
i da budete moji učenici.
9Kao što je Otac ljubio mene
tako sam i ja ljubio vas;
ostanite u mojoj ljubavi.
10Budete li čuvali moje zapovijedi,
ostat ćete u mojoj ljubavi;
kao što sam i ja čuvao zapovijedi
Oca svoga
te ostajem u ljubavi njegovoj.
11To sam vam govorio
da moja radost bude u vama
i da vaša radost bude potpuna.
12Ovo je moja zapovijed:
ljubite jedni druge
kao što sam ja vas ljubio!
13Veće ljubavi nitko nema od ove:
da tko život svoj položi za svoje prijatelje.
14Vi ste prijatelji moji
ako činite što vam zapovijedam.
15Više vas ne zovem slugama
jer sluga ne zna
što radi njegov gospodar;
vas sam nazvao prijateljima
jer vam priopćih sve
što sam čuo od Oca svoga.
16Ne izabraste vi mene,
nego ja izabrah vas
i postavih vas
da idete i rod donosite
i rod vaš da ostane
te vam Otac dadne
što ga god zaištete u moje ime.
17Ovo vam zapovijedam:
da ljubite jedni druge.«
18

Mržnja svijeta na Isusove učenike

»Ako vas svijet mrzi,
znajte da je mene mrzio prije nego vas.
19Kad biste bili od svijeta,
svijet bi svoje ljubio;
no budući da niste od svijeta,
nego sam vas ja izabrao iz svijeta,
zbog toga vas svijet mrzi.
20Sjećajte se riječi koju vam rekoh:
‘Nije sluga veći od svoga gospodara.’
Ako su mene progonili,
i vas će progoniti;
ako su moju riječ čuvali,
da vašu će čuvati.
21A sve će to poduzimati protiv vas
poradi imena moga
jer ne znaju onoga koji mene posla.
22Da nisam došao
i da im nisam govorio,
ne bi imali grijeha;
no sada nemaju izgovora za svoj grijeh.
23Tko mene mrzi, mrzi i Oca mojega.
24Da nisam učinio među njima djelâ
kojih nitko drugi ne čini,
ne bi imali grijeha;
a sada vidješe
pa ipak zamrziše i mene i Oca mojega.
25No neka se ispuni riječ
napisana u njihovu Zakonu:
Mrze me nizašto.
26A kada dođe Branitelj
koga ću vam poslati od Oca
– Duh Istine koji od Oca izlazi –
on će svjedočiti za mene.
27I vi ćete svjedočiti
jer ste od početka sa mnom.