Online Biblija

Prva knjiga o Kraljevima

Pregled odabranog poglavlja

1

3. ARAMEJSKI RATOVI

Opsada Samarije

Ben-Hadad, kralj Arama, skupi svu vojsku svoju – s njim bijahu trideset i dva kralja, s konjima i bojnim kolima – i ode opsjedati Samariju i udari na nju. 2Posla u grad glasnike izraelskom kralju Ahabu 3i reče mu: »Ovako veli Ben-Hadad: ‘Tvoje srebro i tvoje zlato moje je, a žene tvoje i djeca ostaju tebi.’« 4Izraelski kralj ovako mu odgovori: »Na tvoju zapovijed, gospodaru kralju! Tvoj sam ja sa svime što mi pripada.«
5Ali se glasnici vratiše i rekoše: »Ovako kaže Ben-Hadad i poručuje ti: ‘Daj mi svoje srebro i zlato, svoje žene i djecu. 6Budi siguran da ću sutra u ovo doba poslati svoje sluge i oni će pretražiti tvoju kuću i kuće tvojih slugu i stavit će svoju ruku na sve što im se svidi i to će odnijeti.’«
7Izraelski kralj sazva sve starješine zemaljske i reče: »Promislite i pogledajte! Ovaj nam sprema zlo! Traži od mene moje žene i djecu, premda mu nisam odbio svoje srebro i zlato.« 8Starješine mu i sav narod odgovoriše: »Nemoj poslušati! Nemoj pristati!« 9Tada on ovako odgovori Ben-Hadadovim poslanicima: »Recite gospodaru kralju: ‘Sve što si prvi put tražio od svoga sluge, ja ću učiniti, ali ovo drugo ne mogu.’« I poslanici odoše i odnesoše odgovor.
10Tada mu Ben-Hadad poruči: »Neka mi bogovi učine zlo i neka pridaju još toliko, ako bude dosta praha Samarije da svi oni koji me slijede dobiju po pregršt!« 11Ali mu kralj izraelski odgovori: »Kaže se: ‘Neka se ne hvali koji se opasuje kao onaj koji se raspasuje!’« 12A kad je Ben-Hadad to čuo – upravo je pio s kraljevima pod šatorima – zapovjedi svojim slugama: »Na svoja mjesta!« I oni zauzeše svoje položaje protiv grada.
13

Izraelska pobjeda

Tada potraži jedan prorok Ahaba, kralja Izraela, i reče: »Ovako veli Jahve: ‘Jesi li vidio ono silno mnoštvo? Ja ću ti ga danas, evo, predati u ruke i ti ćeš spoznati da sam ja Jahve.’« 14Ahab reče: »Po kome?« On odgovori: »Ovako veli Jahve: po momcima pokrajinskih namjesnika.« Ahab upita: »Tko će početi boj?« On odgovori: »Ti!«
15Ahab izvrši smotru momaka pokrajinskih upravitelja. Bijaše ih dvije stotine trideset i dva. Poslije njih izvršio je smotru sve vojske svih Izraelaca. Bijaše ih sedam tisuća. 16Oni iziđoše u podne, dok je Ben-Hadad pio u šatorima s trideset i dva kralja koji mu bijahu saveznici. 17Momci pokrajinskih upravitelja iziđoše prvi.
Obavijestiše Ben-Hadada: »Izišli su ljudi iz Samarije.« 18On reče: »Ako su izišli radi mira, pohvatajte ih žive; ako su izišli u boj, opet ih uhvatite žive!«
19Ali kad su oni – momci pokrajinskih upravitelja – izišli iz grada, za njima je slijedila ostala vojska 20i svaki je udario na svog protivnika. Aramejci su bježali, a Izraelci ih progonili. Ben-Hadad, aramejski kralj, spasio se na konju zajedno s nekim konjanicima. 21Tada je izišao izraelski kralj; zarobio je konje i kola i nanio Aramejcima težak poraz.
22Tada pristupi prorok izraelskom kralju i reče mu: »Hajdemo! Ohrabri se i razmisli dobro što ti je činiti, jer će dogodine aramejski kralj napasti na te.« 23Sluge su savjetovale aramejskog kralja: »Njihov bog je bog gorâ, i zato su bili jači od nas. Ali ako se pobijemo s njima u ravnici, sigurno ćemo mi biti jači od njih. 24Učinimo, dakle, ovako: makni ove kraljeve i postavi na njihovo mjesto upravitelje. 25Zatim skupi sebi veliku vojsku kolika je bila ona koju si izgubio, toliko konja i toliko kola. Tada ćemo se pobiti s njima u ravnici, i sigurno ćemo ih nadvladati.« On ih posluša i učini tako.
26

Pobjeda kod Afeka

Na početku godine Ben-Hadad podiže Aramejce i pođe na Afek da vojuje s Izraelom. 27Izraelci se podigoše i krenuše protiv njih. I utaboriše se Izraelci pred njima kao dva mala stada koza, dok su Aramejci prekrili zemlju.
28Tad pristupi Božji čovjek izraelskom kralju i reče: »Ovako veli Jahve: ‘Zato što Aramejci kažu za Jahvu da je Bog bregova i da nije Bog ravnica, ja ću predati u tvoje ruke ovo silno mnoštvo da spoznate da sam ja Jahve.’«
29Sedam dana bijahu utaboreni jedni sučelice drugima. Sedmoga dana zametnu se boj i Izraelci poubijaše Aramejce, stotinu tisuća pješaka u jedan jedini dan. 30Ostatak pobježe u Afek, u grad, ali se sruši zidina na dvadeset i sedam tisuća ljudi koji su ostali.
Pobjegao je i Ben-Hadad. U gradu je prelazio iz jednog skrovišta u drugo. 31Njegove su mu sluge rekle: »Gle! Mi smo čuli da su izraelski kraljevi milosrdni. Stavimo kostrijet oko bokova svojih i konope oko svojih glava, pa izađimo pred kralja izraelskog: možda će ti poštedjeti život.« 32I svezaše kostrijeti oko bokova svojih i konopce oko svojih glava. Otišli su pred izraelskog kralja i rekli: »Tvoj sluga Ben-Hadad kaže: ‘Ostavi me na životu!’« On odgovori: »Je li još živ? On je moj brat.«
33Ljudi su to uzeli kao dobar znak i požurili se da ga uhvate za riječ govoreći: »Ben-Hadad tvoj je brat.« Ahab odgovori: »Idite! Dovedite ga!« Ben-Hadad dođe i on ga uze na kola. 34Ben-Hadad reče mu tada: »Vratit ću ti gradove koje je moj otac uzeo tvome ocu; stajat će ti na raspolaganju četvrti u Damasku, kao što ih je postavio moj otac u Samariji. Pod ovim me uvjetom otpusti.« Ahab sklopi s njime savez i otpusti ga.
35

Prorok kara Ahaba

Neki od proročkih sinova reče po Jahvinoj zapovijedi svome drugu: »Udari me!« Ali čovjek ne htjede da ga tuče.
36Tada mu onaj reče: »Budući da nisi slušao glasa Jahvina, evo, kad odeš od mene, lav će te razderati.« Tek što se udaljio od njega, naiđe na lava koji ga razdera. 37Prorok nađe drugoga čovjeka i reče: »Udari me!« Čovjek ga izudara i izrani. 38Prorok ode, postavi se kralju na put, a preko očiju navuče povez da ga ne prepoznaju. 39Kad je kralj prolazio, on povika: »Tvoj je sluga bio izišao u boj, kadli iz bojnih redova jedan istupi i dovede mi nekog čovjeka govoreći: ‘Čuvaj ovoga čovjeka! Ako nestane, tvoj će život biti za njegov život, ili ćeš platiti srebrni talenat.’ 40I dok je tvoj sluga radio ovdje-ondje, njega je nestalo.«
Tada mu reče kralj Izraela: »Eto ti presude! Sâm si je izrekao!« 41Nato onaj odmah ukloni povez s očiju i kralj izraelski vidje da je to jedan od proroka. 42A on reče kralju: »Ovako veli Jahve: ‘Budući da si pustio da ti iz ruke utekne čovjek koga sam udario prokletstvom, tvoj će život biti za njegov život, tvoj narod za njegov narod.’« 43I kralj izraelski ode svojoj kući, mrk i srdit, i uđe u Samariju.